Jobba med digital arbetsmiljö

Här hittar ni stöd och verktyg för att tillsammans undersöka och utveckla er digitala arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gör så här

Digi-ronden bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan chef, skyddsombud och medarbetare. Genom att följa stegen i Digi-ronden skapar ni delaktighet och förbättrar er digitala arbetsmiljö.

1. Hur ser det ut hos er?

2. Digital skyddsrond

3. Ta fram en handlingsplan

Dialog

Hur ser det ut hos er?

I den första aktiviteten kan ni arbeta tillsammans, i arbetsgruppen eller ledningsgruppen. I aktiviteten finns film och reflektionsfrågor för att starta en dialog om er digitala arbetsmiljö.

Undersök

Digital skyddsrond

En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs av chef, skyddsombud och medarbetare tillsammans som en vanlig skyddsrond. Ta hjälp från IT-avdelningen eller annan expertis om behov finns!

Undersök den digitala arbetsmiljön med hjälp av en av de tre skyddsronderna: Anpassning till människan, Stöd för verksamheten eller Fungerande teknik. Använd den rond som bäst passar era behov!

Anpassning till människan

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Är det enkelt att hitta rätt information i verksamhetens digitala system?
  • Är det enkelt att justera misstag i de digitala systemen?
  • Får medarbetarna återkommande utbildning i verksamhetens digitala system?

Stöd för verksamheten

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Är de digitala systemen tillräckligt anpassade till verksamheten, så att medarbetarna inte behöver söka efter andra lösningar?
  • Har medarbetarna tillgång till snabb och bra hjälp när det inträffar fel i de digitala systemen?
  • Kan medarbetarna göra sitt jobb utan att de digitala systemen är allt för styrande i hur arbetet utförs?

Fungerande teknik

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Tillhandahåller verksamheten de digitala system och enheter som behövs i arbetet?
  • Finns tillräckligt snabbt och stabilt nätverk överallt på arbetsplatsen?
  • Kan trasiga digitala enheter och tillbehör ersättas så snabbt som verksamheten kräver?

Åtgärda

Ta fram en handlingsplan

I den sista aktiviteten får ni stöd och tips för att skapa en handlingsplan. Beskriv de utmaningar eller styrkor ni hittat, prioritera, formulera åtgärder, utse ansvarig och tid för uppföljning.

Chefen har övergripande ansvar för vilka aktiviteter som ska genomföras, men ska ta fram handlingsplanen tillsammans med skyddsombud. Ta gärna hjälp från medarbetare, IT-avdelning, företagshälsovården eller annan expertis om behovet finns.

Fördjupning

Jobba vidare med er digitala arbetsmiljö

Det finns flera sätt att påverka och utveckla er digitala arbetsmiljö. Nästa steg kan vara att påverka de digitala system som ska köpas in eller utvecklas. Här finns tips på hur ni skapar en bättre digital arbetsmiljö tillsammans!