Jobba med skyddsrond för digital arbetsmiljö

Undersök hur det ser ut hos er genom att göra en skyddsrond för digital arbetsmiljö eller samtala på arbetsplatsträffen.

Har ni möjlighet att jobba hemifrån? Här finns tips för att diskutera gränsen mellan arbete och fritid!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Undersök den digitala arbetsmiljön så här

Digi-ronden bygger på systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan chef, skyddsombud och medarbetare. Genom att följa stegen i Digi-ronden skapar ni delaktighet och förbättrar er digitala arbetsmiljö.

Illustrerade figurer har delaktighet genom att tala i gemensam pratbubbla

1. Reflektera tillsammans

Prata om hur er digitala arbetsmiljö ser ut genom att göra någon av våra två gruppaktiviteter.

illustrerade figurer som gör digital skyddsrond

2. Undersök

Gör en skyddsrond för digital arbetsmiljö och undersök nuläget.

Illustrerad dator med ifylld kryssruta

3. Åtgärda och följ upp

Avsluta med att ta fram en handlingsplan som sedan följs upp över tid.

Reflektera tillsammans

Hur ser det ut hos er?

I denna aktivitet kan ni arbeta tillsammans, i arbetsgruppen eller ledningsgruppen. I aktiviteten finns film och reflektionsfrågor för att starta en dialog om er digitala arbetsmiljö i allmänhet.

Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Forskare har identifierat sju olika sätt att förhålla sig till hur vi är digitalt nåbara dygnet runt. Titta på filmen tillsammans och diskutera digitala gränsdragningsstrategier i din arbetsgrupp med hjälp av reflektionsfrågorna.

Undersök den digitala arbetsmiljön

Skyddsrond för digital arbetsmiljö

En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs av chef, skyddsombud och medarbetare tillsammans som en vanlig skyddsrond. Ta hjälp från IT-avdelningen eller annan expertis om behov finns!

Undersök arbetsmiljön med hjälp av en av de tre skyddsronderna för digital arbetsmiljö: Anpassning till människan, Stöd för verksamheten eller Fungerande teknik. Använd den skyddsrond som bäst passar era behov!

Anpassning till människan

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Är det enkelt att hitta rätt information i verksamhetens digitala system?
  • Är det enkelt att justera misstag i de digitala systemen?
  • Får medarbetarna återkommande utbildning i verksamhetens digitala system?

Stöd för verksamheten

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Är de digitala systemen tillräckligt anpassade till verksamheten, så att medarbetarna inte behöver söka efter andra lösningar?
  • Har medarbetarna tillgång till snabb och bra hjälp när det inträffar fel i de digitala systemen?
  • Kan medarbetarna göra sitt jobb utan att de digitala systemen är allt för styrande i hur arbetet utförs?

Fungerande teknik

Exempel på frågor du möter i den här skyddsronden:

  • Tillhandahåller verksamheten de digitala system och enheter som behövs i arbetet?
  • Finns tillräckligt snabbt och stabilt nätverk överallt på arbetsplatsen?
  • Kan trasiga digitala enheter och tillbehör ersättas så snabbt som verksamheten kräver?

Förbättra den digitala arbetsmiljön

Ta fram en handlingsplan

I den sista aktiviteten får ni stöd och tips för att skapa en handlingsplan. Beskriv de utmaningar eller styrkor ni hittat i skyddsronden för digital arbetsmiljö, prioritera, formulera åtgärder, utse ansvarig och tid för uppföljning.

Chefen har övergripande ansvar för vilka aktiviteter som ska genomföras, men ska ta fram handlingsplanen tillsammans med skyddsombud. Ta gärna hjälp från medarbetare, IT-avdelning, företagshälsovården eller annan expertis när ni gör skyddsrond för digital arbetsmiljö, om behovet finns.

Fördjupning

Jobba vidare med er digitala arbetsmiljö

Det finns flera sätt att påverka och utveckla er digitala arbetsmiljö. Nästa steg kan vara att påverka de digitala system som ska köpas in eller utvecklas. Här finns tips på hur ni skapar en bättre digital arbetsmiljö tillsammans!

Fördjupning

Förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

OSA-kollen är ett verktyg som ger praktiskt stöd i arbetet med OSA på arbetsplatsen. Ta hjälp av filmer, gruppövningar och checklistor som kan användas på till exempel arbetsplatsträffar.