Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Den nya digitala tekniken medför att gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer otydlig. Här får ni stöd för att diskutera hur ni vill ha det på er arbetsplats.
  • Titta på filmen
  • Reflektera kring hur ni vill ha det tillsammans

Se filmen (4 min)

Tidsseparerare

Jobbar enligt arbetstiderna men platsen spelar ingen roll.

Platsseparerare

Jobbar på arbetsplatsen oavsett tid på dygnet.

Totalsepararen

Skiljer helt på arbete och övrigt liv.

Privatlivsintegrerare

Tillåter övrigt liv att spilla över i arbetet men inte tvärtom.

Arbetslivsintegreraren

Låter arbetet spilla över i övrigt liv, men inte tvärtom.

Totalintegreraren

Låter arbetsliv och övrigt liv flyta samman utan gränser.

Växlaren

Växlar mellan olika strategier.

Sammanfattning av filmen

7 sätt att hantera gränserna

Forskare har identifierat sju olika sätt att förhålla sig till hur vi är digitalt nåbara dygnet runt. Lägg 20 viktiga minuter på att identifiera och diskutera digitala gränsdragningar i din arbetsgrupp.

Cirka 15 minuter

Hur skulle ni vilja ha det?

I en arbetsgrupp är det troligt att ni har olika strategier. Någonting som kan vara bra att prata om – för din strategi blir dina kollegors arbetsmiljö. Och tvärtom.

Illustrerade figurer har delaktighet genom att tala i gemensam pratbubbla

Reflektionsfrågor

  • Varför har ni de digitala strategier ni har?
  • Hur påverkar era strategier er gemensamma arbetsmiljö?
  • Om ni tittar framåt – hur skulle ni vilja ha det?
  • Behöver ni komma överens om någonting?

Nästa steg

Här finns mer!

Härligt! Då har ni gjort en gruppaktivitet i det digitala hjälpmedlet Digi-ronden.

Digi-ronden är ett kostnadsfritt verktyg för att förstå, kartlägga och utveckla den digitala arbetsmiljön med fokus på tekniken, verksamheten och människan.

Här finns bland annat kunskaper, checklistor för digitala skyddsronder och vägledning för att hålla möten på arbetsplatsen.