Välkommen till Digi-ronden!

Här hittar ni stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den.

Ett stöd för bättre digital arbetsmiljö

Digi-ronden är ett verktyg som ger er stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Med Digi-ronden skapar ni delaktighet så att alla kan bidra till verksamhetens utveckling.

Så påverkas vi

Digitala system påverkar arbetsmiljön

Stora delar av arbetsmiljön kan delas in i tre olika kategorier: digital, fysisk, samt organisatorisk- och social. Alla delar hänger ihop. Den digitala arbetsmiljön handlar om hur samspelet mellan teknik och människa fungerar.


När teknik gör nytta

Områden inom digital arbetsmiljö

För att digitala system och teknik ska vara till nytta ska de vara anpassade till människan, ett stöd för verksamheten och fungera rent tekniskt.

Satsa på digital arbetsmiljö!

Samverkan och delaktighet är grunden för en god arbetsmiljö. Här finns tips på hur ni kan göra för att höja trivseln och effektiviteten på samma gång!

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: dialogstartare där ni pratar om er arbetsmiljö och om att hantera gränser mellan arbete och fritid, samt digital skyddsrond och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!