Hur ser er digitala arbetsmiljö ut?

Gruppaktivitet

Starta aktiviteten med att titta på filmen. Därefter reflekterar ni tillsammans. Är ni en stor grupp rekommenderar vi att ni delar in er i par eller mindre samtalsgrupper om 3–6 personer.

Film - Cirka 7 minuter

Digital arbetsmiljö - vad smart!

I den här filmen följer ni med Rebecca på hennes första arbetsdag. På den nya arbetsplatsen strular tekniken, men hennes kollegor visar henne kreativa lösningar.

Hur ser det ut hos er?

Cirka 10 minuter

Hur ser det ut hos er?

Illustrerade figurer har delaktighet genom att tala i gemensam pratbubbla

Reflektionsfrågor

  • Känner ni igen någon situation från filmen?
  • Hur ser er digitala arbetsmiljö ut idag?
  • Har ni något digitalt system som är särskilt viktigt eller utmanande?
  • Hur skulle ni vilja att er digitala arbetsmiljö fungerar?

Dela med er till hela gruppen om något av det ni kommit fram till!

Nästa steg

Gör en skyddsrond

Svaren på reflektionsfrågorna har gett er ett underlag för att arbeta vidare. Utifrån era reflektioner väljer ni vilken av skyddsronderna att arbeta vidare med: Fungerande teknik, Anpassning till människan eller Stöd för verksamheten.