Jobba med skyddsrond för digital arbetsmiljö

Genom samverkan förbättrar ni verksamheten och ökar medarbetarnas inflytande. Arbeta systematiskt med den digitala arbetsmiljön och skapa en effektiv arbetsplats där alla trivs och är delaktiga. Undersök hur det ser ut hos er genom att göra en skyddsrond för digital arbetsmiljö.

Undersök den digitala arbetsmiljön

Skyddsrond för digital arbetsmiljö

Med hjälp av skyddsronder för den digitala arbetsmiljön blir det enklare att systematiskt undersöka och förebygga risker. Ni kan också identifiera och vidareutveckla styrkor i den digitala arbetsmiljön.

Välj mellan att antingen besvara frågorna generellt för hela arbetsmiljön eller specifikt för ett särskilt digitalt system, som är särskilt viktigt eller problematiskt.

En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs precis som andra skyddsronder: av chef och skyddsombud tillsammans, och med involvering av medarbetarna. Ta hjälp av IT-avdelningen!

Det finns tre skyddsronder för digital arbetsmiljö: Anpassning till människan, Stöd för verksamheten eller Fungerande teknik. Ni kan undersöka arbetsmiljön med hjälp av en av dem eller göra alla tre efter varandra. Börja gärna med den skyddsrond som bäst passar era behov!

klockaBeräknad tidsåtgång
Aktiviteten tar ca 60 minuter.

 

Illustrerad ifylld kryssruta

Förberedelser
Ni behöver en dator med uppkoppling, högtalare och projektor eller stor skärm – om ni arbetar i en stor grupp.  Det kan vara en god idé att testa tekniken innan ni genomför aktiviteten med gruppen.

Tre steg mot en en bättre digital arbetsmiljö

illustrerade figurer som gör digital skyddsrond

1. Undersök

Gör en skyddsrond för digital arbetsmiljö och undersök nuläget.

2. Prioritera och planera

Beräkna resurser, prioritera och utse ansvarig för de åtgärder ni kommit överens om. Bestäm när åtgärderna ska vara färdiga.

3. Åtgärda och följ upp

Följ upp arbetet och berätta för medarbetarna hur det har gått med åtgärderna.

Här finns tre olika skyddsronder för digital arbetsmiljö att välja mellan.

I skyddsronden anpassning till människan undersöker ni hur väl de digitala systemen är anpassade efter människorna som ska arbeta med dem.

I skyddsronden stöd för verksamheten undersöker ni ifall de digitala systemen stödjer den verksamhet som ni utför på arbetsplatsen, eller om det snarare är tvärtom.

I skyddsronden fungerande teknik undersöker ni ifall tekniken fungerar som den ska, och ifall reservlösningar finns ifall något skulle sluta fungera.