Skyddsrond för fungerande teknik

Starta aktiviteten med att titta på filmen. Därefter besvarar ni frågorna tillsammans. Klicka på glödlampan vid frågan om du behöver tips eller exempel på vad frågan handlar om.

Film - Cirka 2 minuter

Nätvärk eller nätverk?

Starta skyddsronden med att titta på en film som kan inspirera till reflektion kring er egen arbetsmiljö!

Skyddsrond

Fungerande teknik

Ta ställning till frågorna nedan. Svaren sparas i en pdf-fil som ni kan arbeta vidare med i nästa steg, när ni tar fram en handlingsplan. Det går att avbryta och spara era svar när som helst under arbetets gång.

Fråga 1 av 18
Tillhandahåller verksamheten de digitala system och enheter som behövs i arbetet?
För en god arbetsmiljö behövs rätt sorts digitala enheter. För personer som arbetar utanför kontoret kan exempelvis en dator vara svårhanterlig och då kan en surfplatta eller smartphone vara mer lämplig. Det gäller även andra digitala verktyg som krävs för arbetets utförande, exempelvis mät-eller kontrollverktyg.
Fråga 2 av 18
Fungerar de digitala systemen stabilt utan att hänga sig eller gå långsamt?
Fråga 3 av 18
Finns tillräckligt snabbt och stabilt nätverk överallt på arbetsplatsen?
Fråga 4 av 18
Fungerar verksamhetens alla digitala system bra tillsammans?
Även system som fungerar bra var för sig kan skapa problem om de inte fungerar tillsammans med andra system.
Fråga 5 av 18
En annan organisation är driftansvarig för ett av systemen som er verksamhet använder. Om problem uppstår med systemet, kan ni påverka den andra organisationen så att de bättre kan anpassa systemet efter era behov?
Ofta är de digitala verktygen ihopkopplade och beroende av andra system som kan finnas hos någon annan organisation. När problem inträffar kan det därför vara tekniskt svårt att avgöra var felet ligger. Dessutom kan det vara svårt att nå fram till den andra
Fråga 6 av 18
Är alla digitala system färdigutvecklade innan medarbetarna börjar använda systemen i arbetet?
Att införa nya system steg för steg, med gradvis ökande funktionalitet, kan vara en bra väg att utveckla och införa nya system. Däremot att införa halvfärdiga system på grund av brådska eller för att spara pengar innebär risker.
Fråga 7 av 18
Kan medarbetarna utföra sitt arbete utan att bli avbrutna av systemuppdateringar?
Vissa arbetsuppgifter är tidskritiska och då kan en uppdatering innebära ett stresspåslag eftersom tid går förlorad. Vissa uppdateringar går inte att förutsäga när de sker eller hur länge de pågår vilket kan upplevas som kontrollförlust.
Fråga 8 av 18
Finns extra stödresurser att tillgå vid större systemförändringar?
Det kan exempelvis handla om extra personal och backupsystem.
Fråga 9 av 18
Finns reservlösningar eller reservenheter om verksamhetskritiska system skulle gå ner helt?
Fråga 10 av 18
Kan medarbetarna arbeta oavbrutet utan att bli utloggade på grund av att tiden för inaktivitet är för kort?
Det är vanligt att behöva pausa en arbetsuppgift, exempelvis för att ta ett telefonsamtal eller betjäna en kund. Om tidsgränsen för utloggning vid inaktivitet är för snäv, kan det betyda att medarbetarna måste logga in gång på gång under arbetsdagen.
Fråga 11 av 18
Finns det tillräckligt många datorer och andra tekniska hjälpmedel för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete utan att behöva vänta?
Verksamheten behöver ha tillräckligt många digitala enheter för att onödiga väntetider inte ska uppstå i viktiga arbetsmoment. Om arbetsuppgifterna kräver ständig kontakt med de digitala systemen eller verktygen är det bra om alla kan ha en personlig dator, surfplatta eller smartphone.
Fråga 12 av 18
Tillhandahåller verksamheten nödvändiga tillbehör till de digitala enheterna?
Exempel på nödvändiga tillbehör kan vara skärmar eller adaptrar.
Fråga 13 av 18
Tillhandahåller verksamheten eluttag och kopplingar som krävs för att ansluta de digitala enheterna?
Om arbetsuppgifterna ska utföras på flera platser, exempelvis i möteslokaler eller i klassrum, bör det finnas tillräckligt många kontakter, adaptrar och sladdar. Dessa ska även vara av rätt typ och tillräcklig långa för att koppla in alla digitala enheter som behövs.
Fråga 14 av 18
Finns tillräckligt bra teknik till verksamhetens möten?
För att arbetsplatsens möten ska fungera effektivt kan det behövas teknik som till exempel en dator, projektor eller mikrofon.
Fråga 15 av 18
Fungerar verksamhetens skrivare bra?
Är skrivaren bra placerad? Har den stabil uppkoppling? Skriver den ut tillräckligt snabbt och med hög kvalitet? Är den driftsäker, utan strul med pappersmatning?
Fråga 16 av 18
Kan trasiga digitala enheter och tillbehör ersättas så snabbt som verksamheten kräver?
Fråga 17 av 18
Är de digitala enheterna ergonomiskt väl utformade?
Fråga 18 av 18
Är de digitala enheterna i verksamheten lätta att hantera fysiskt?
För god arbetsmiljö behövs rätt sorts digitala enheter. För personer som arbetar utanför kontoret kan exempelvis en dator vara svårhanterlig och då kan en surfplatta eller smartphone vara mer lämplig.

Bra jobbat!

Nu är ni klara med skyddsronden Fungerande teknik!

Glöm inte att spara pdf-filen med era svar. Använd pdf-filen när ni tar fram handlingsplanen i nästa steg. Innan ni går vidare till att ta fram en handlingsplan kan ni göra någon av de andra två skyddsronderna.

Aktivitet

Handlingsplan

Nu när skyddsronden är utförd har ni ett underlag för att kunna ta fram en handlingsplan. I handlingsplanen planerar ni hur åtgärder ska utföras, av vem och när.