Sjuksköterskor – läkarnas osynliga IT-support

Sjuksköterskor – läkarnas osynliga IT-support

Vad gör vårdens IT-system med sjuksköterskornas jobb? Om det handlar ny forskning som kan bidra till bättre arbetsmiljö.

Sjukvårdspersonal som trängs framför datorskärm
Foto: Maskot/TT

Diane Golay forskar om digitaliseringens effekter på sjuksköterskornas arbetsmiljö. Hon har samlat in upplevelser om hur IT-systemen påverkar jobbet för sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ett syfte var att få fram vad det är som gör att ledningen inte ser de svårigheter som IT-systemen för med sig i sjuksköterskornas arbetsliv.Porträttbild på Diane Golay

– Man brukar prata om IT som att det sparar tid, reducerar arbetsuppgifter och effektiviserar vissa moment, säger Diane Golay som är licentiat i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.

– Men man behöver också ta hänsyn till de nya problem som IT skapar för sjuksköterskor, och komma ihåg att IT-användningen tar tid.

Hon ser hur sjuksköterskornas IT-arbete kommer från flera håll. Dels skapar IT-systemet i sig nya arbetsuppgifter. Men även organisationen ställer nya krav som innebär mer datorarbete.

Ökad dokumentation är ett exempel. Operationssjuksköterskor har i uppgift att mata in vissa avstämningspunkter, som när patienten kommer in på salen, när kirurgen är klar och när patienten lämnar salen.

– Visst ger det värdefull data, men det tar tid och skapar en konflikt för sjuksköterskorna när de måste dela sin uppmärksamhet mellan patienten och datorn.

Kopplar upp datorer och löser IT-strul

Metoden hon använde var bland annat deltagande observation och samtal i fokusgrupper. Hon fick fram en lång lista med arbetsuppgifter, varav flera inte varit kända för forskningen tidigare. Det är arbetsuppgifter som även kan vara osynliga för de som bygger IT-systemen och för ledningen som planerar arbetet och bedömer hur lång tid som behövs.

En del av de osynliga arbetsuppgifterna finns i alla de där sysslorna som utförs dagligen i glappet mellan den formella arbetsbeskrivningen och det praktiska arbetet i vardagen.

Sjuksköterskorna kopplar upp datorer, löser IT-strul och hjälper läkare att använda IT-systemen. De springer mellan patienten och datorn för att dokumentera medicinering. Men sträckan de springer och tiden som går åt syns inte, eftersom den inte dokumenteras.

IT-systemen som arena för maktkamp

IT-systemen i vården kan dessutom påverka maktrelationerna mellan olika yrkesgrupper och enheter. Därför kan det vara värdefullt att lyfta blicken och se varifrån arbetsuppgifterna kommer. Diane Golay har tagit del av berättelser från sjuksköterskor om hur de på grund av IT-systemen tappar makt och får mindre handlingsutrymme.

Förr gick det exempelvis bra att ringa och beställa akuta labbprover eller transport av en patient som skulle till radiologin. Numera ska de istället lämna beställningen digitalt på en blankett som dessutom begär fler uppgifter än vad de tidigare behövde lämna på telefon.

– En digital blankett sparar säkert tid och är effektiv för transportenheten som ska leverera beställningen. Men den tar tid från sjuksköterskorna, tid som de hellre ägnar åt sina sjuka patienter. Sjuksköterskorna undrar varför inte deras tid är lika högt prioriterad som transportenhetens, säger Diane Golay.

Vilken nytta kan man ha på arbetsplatserna av din forskning?

– Den ger ett bra underlag till att börja tänka kring arbetsorganisationen, hur man kan förbättra den och på så sätt förbättra arbetsmiljön.

IT-systemen ingår i arbetsmiljön precis som arbetsbelastning, ventilation, belysning eller annan jobbrelaterad stress. Att ta reda på vad som ingår i det många gånger osynliga IT-arbetet på den egna arbetsplatsen kan därför vara intressant att undersöka även för skyddsombud. Det handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Min forskning ger ledtrådar till vad man kan leta efter. Det är svårt att utvärdera den digitala arbetsmiljön om man inte vet vad man ska titta på.