Skapa bra dialog om er digitala arbetsmiljö!

Prata om hur er digitala arbetsmiljö ser ut genom att göra någon av Digi-rondens gruppaktiviteter.

Prata om den digitala arbetsmiljön

Gruppaktiviteter för bättre digital arbetsmiljö

Digi-rondens gruppaktiviteter är utformade för att skapa dialog om er digitala arbetsmiljö och reflektion kring hur ni skulle vilja att det fungerade hos er.

De här aktiviteterna kan hela arbetsgruppen utföra tillsammans, exempelvis vid en arbetsplatsträff.

klockaBeräknad tidsåtgång
Gruppaktiviteterna tar ca 15-20 minuter att genomföra.

Illustrerad ifylld kryssruta

Förberedelser
Ni behöver en dator med uppkoppling, högtalare och projektor eller stor skärm. Det kan vara en god idé att testa tekniken innan ni genomför aktiviteten med gruppen.

Var går gränsen mellan arbete och fritid?

Forskare har identifierat sju olika sätt att förhålla sig till hur vi är digitalt nåbara dygnet runt. Titta på filmen tillsammans och diskutera digitala gränsdragningsstrategier i din arbetsgrupp med hjälp av reflektionsfrågorna.

Reflektera tillsammans

Hur ser det ut hos er?

I denna aktivitet kan ni arbeta tillsammans, i arbetsgruppen eller ledningsgruppen och . Aktiviteten innehåller film och reflektionsfrågor för att starta en dialog om er digitala arbetsmiljö och skapa samsyn kring vilken skyddsrond ni ska börja med.