Fungerande teknik

Den goda digitala arbetsmiljön har fungerande teknik: tekniken kraschar inte, den är snabb, säker och stabil.

Två medarbetare reparerar en skrivare i digital arbetsmiljö

Om fungerande teknik

Vad innebär fungerande teknik?

I en god digital arbetsmiljö fungerar digitala enheter som datorer, smartphones och läsplattor utan problem. De har hög driftsäkerhet vilket betyder att de är stabila och varken kraschar eller fryser mitt i arbetet. Dessutom ska enheterna och nätverket vara snabba för att det ska upplevas som välfungerande. De digitala enheterna och deras tillbehör såsom bildskärm, tangentbord och mus, ska vara ergonomiskt utformade – det vill säga lätta att hantera fysiskt och lätta att läsa på.

Där digitala verktyg används ska det finnas rätt sorts sladdar, kopplingar och andra tillbehör som krävs för arbetet. Skrivare, nätverk och andra delar ska inte strula. Krånglar en hårdvara ska den snabbt bytas ut eller lagas. Om centrala och verksamhetskritiska system kraschar ska det finnas reservlösningar eller backup-system som kan ersätta dem.

Film

”När man ska förbättra tekniken är det viktigt att jobba tillsammans med IT-avdelningen.”

Jonas Söderström, expert på digital arbetsmiljö, berättar vad som menas med fungerande teknik.

God digital arbetsmiljö

Pålitlig teknik

I en god digital arbetsmiljö är digitala verktyg pålitliga rent tekniskt. När tekniken fungerar som den ska, då tänker användarna oftast inte på den. När tekniken inte fungerar kan den skapa stress, frustration och vara ett arbetsmiljöproblem.

Ringdiagram över digital arbetsmiljö som belyser området Fungerande teknik. I mitten av diagrammet står det Fungerande teknik.

När tekniken fungerar är den

  • stabil och går att lita på
  • förutsägbar med planerade avbrott
  • anpassad så att uppkopplingar och nätverk möter verksamhetens behov
  • utrustad med ändamålsenliga sladdar, skärmar, adaptrar, tangentbord, mobila enheter mm

När tekniken strular

  • saknas kontakt med t.ex. servern
  • krånglar skrivare eller projektorer
  • är nätverk långsamt med oplanerade avbrott
  • är systemen oförutsägbara och kan plötsligt avslutas
  • är tekniska enheter inte är anpassade för uppgiften, t.ex. att tillgång till dator eller mobil enhet saknas där det vore lämpligt.

Så påverkas vi

När tekniken inte fungerar

Teknik som inte fungerar minskar medarbetarnas kontroll. Tankarna behöver då riktas mot problem som inte tillhör arbetsuppgifterna. Inträffar problemet dessutom i en belastande situation är chansen stor att de blir stressade.

Jobba med digital arbetsmiljö

Gör en digital skyddsrond

En digital skyddsrond är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker i den digitala arbetsmiljön. Med skyddsronden kan ni också identifiera styrkor som ni vill bevara eller vidareutveckla.