Områden i digital arbetsmiljö

Den digitala arbetsmiljön kan delas in i tre områden. För att få en välfungerande digital arbetsmiljö måste alla områden fungera.

Om digital arbetsmiljö

Tre perspektiv på digital arbetsmiljö

Digitala system införs för att göra arbetet enklare och spara tid. I många fall bidrar de till just det, men inte alltid. För att synliggöra olika perspektiv på hur de digitala systemen fungerar, kan verksamheten utvärdera deras påverkan på arbetsmiljön genom att utgå från tre områden:

Film

”Välkommen till det papperslösa samhället!”

På Rebeccas nya arbetsplats strular tekniken, men hennes kollegor visar henne kreativa lösningar. Filmen är en introduktion till de tre områdena inom digital arbetsmiljö och en koppling till skyddsronderna.

Vad är god digital arbetsmiljö?

De tre områdena hänger ihop och behöver fungera. Ett digitalt system kan vara tekniskt stabilt, men designat på ett sätt som gör det svårt att använda. Ett annat kan vara lätt att använda, men ha tekniska brister. Ytterligare ett kan vara både användbart och fungera väl tekniskt, men upplevas som en extra uppgift snarare än ett stöd i arbetet.

För att den digitala arbetsmiljön ska vara god behöver alla tre områden fungera.

Jobba med digital arbetsmiljö

Gör en digital skyddsrond!

Undersök er digitala arbetsmiljö med hjälp av skyddsronder. Det är första steget för att minska IT-strulet och öka arbetsglädjen.