Områden i digital arbetsmiljö

Den digitala arbetsmiljön kan delas in i tre områden. För att få en välfungerande digital arbetsmiljö måste alla områden fungera.

Om digital arbetsmiljö

Tre perspektiv på digital arbetsmiljö

Digitala system införs för att göra arbetet enklare och spara tid. I många fall bidrar de till just det, men inte alltid. För att synliggöra olika perspektiv på hur de digitala systemen fungerar, kan verksamheten utvärdera deras påverkan på arbetsmiljön genom att utgå från tre områden:

Film

”Välkommen till det papperslösa samhället!”

På Rebeccas nya arbetsplats strular tekniken, men hennes kollegor visar henne kreativa lösningar. Filmen är en introduktion till de tre områdena inom digital arbetsmiljö och en koppling till skyddsronderna.

Vad är god digital arbetsmiljö?

De tre områdena är beroende av varandra. Något digitalt system kan vara tekniskt stabilt, men designat på ett sätt som gör det svårt att använda. Ett annat kan vara väl designat, men ha tekniska brister. Ytterligare ett kan vara både användbart och tekniskt perfekt men upplevas som en extra uppgift snarare än ett stöd i arbetet.

För att den digitala arbetsmiljön ska vara god behöver alla tre områden fungera.

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: två dialogstartare där ni pratar om er digitala arbetsmiljö och om att hantera gränser mellan arbete och fritid, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!