Roller och ansvar

Den digitala arbetsmiljön är en del av verksamhetens arbetsmiljö och därmed arbetsgivarens ansvar, men även skyddsombud och medarbetare behöver bidra för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Vem kan hjälpa till?

Att veta vem som ansvarar för vilket område underlättar när en fråga uppstår. Det kan se olika ut på olika arbetsplatser. Här finns tips på vem ni kan vända er till i olika frågor inom den digitala arbetsmiljön.

 •  Det är chefen som bär det avgörande ansvaret för arbetsmiljön och kan behöva lyfta vissa frågor högre upp i organisationen.
 • Tillgång till datorer eller mobiltelefoner, bildskärmar, sladdar och standardmässiga tekniska tillbehör kan ofta den närmaste chefen köpa in.
 • Det är IT-förvaltningen som ansvarar för att tekniken fungerar som planerat. De kan uppdatera och upphandla teknik för att exempelvis förstärka nätverket eller öka kapaciteten. Ibland utgörs IT-driften av ett externt företag.
 • IT-avdelningen ansvarar och ger support för vissa system, medan de andra systemen ansvarar respektive leverantör för.
 • Vid teknikstrul går det att vända sig till IT-avdelningen.
 • Säkerhetsinställningar och ansvar för behörigheter ansvarar ofta en systemägare för.
 • Enklare problem eller frågor angående teknik eller digitala system kan oftast en lokal IT-ansvarig hjälpa till med.
 • Teknikstrul kan lokal IT-ansvarig hjälpa till med.
 • På arbetsplatsen finns ofta en medarbetare som är specialiserad på ett särskilt system – be hen om råd.
 • På upphandlingsavdelningen finns ofta medarbetare med särskilt ansvar för inköp av teknik och digitala system.
 • Vissa frågor om hur digitala system ska fungera i en verksamhet kan behöva utredas med hjälp av en expert, t.ex. inom människa-dator-interaktion.
 • Företagshälsovården kan bistå med expertis i den digitala arbetsmiljön, t.ex. i frågor om ergonomi och stress.
 • Vid problem med ett system som en annan organisation ansvarar för kan det vara svårare att få problemet åtgärdat.

Jobba med digital arbetsmiljö

Hur ser det ut hos er?

Här hittar ni alla aktiviteter som Digi-ronden erbjuder: en uppstartsaktivitet där ni pratar om er digitala arbetsmiljö, digitala skyddsronder och stöd för att ta fram en handlingsplan. Lycka till!